Sitemap Udskriv Anbefal os  

 
 
 Captura er 100% fuldautomatisk !
Kontakt os
Jysk Svømmebads-Teknik A/S
Vennelystvej 1
DK-6880 Tarm
Danmark
Tel. +45 97 37 24 99
Fax +45 97 37 13 02
jst@jst.dk Forside / Produkter / Klorelektrolyse / Beskrivelse


Beskrivelse

Almen beskrivelse

ElectroCell´s hypoclorit-elektrolysesystem er udviklet til vanddesinfiktion i forbindelse med vandværker, rensnigsanlæg, svømmebade etc.

Hypocloriten fremstilles med en opløsning af kogesalt i blødgjort vand, som ledes gennem en patenteret, elektrokemisk celle, hvortil der sluttes en elektrisk strøm.Rent vand kræver rent klor !

Hypocloritproduktionen styres- og reguleres automatisk til nødvendig mængde for det aktuelle forbrug!

Systembeskrivelse

Fremstilling af natriumhypoclorit, NaClO sker i princippet ved, at man lader klorgas, Cl2 og natriumhydroxid, NaOH reagere efter formlen, 2 NaOH + Cl2 > NaClO + H2O

I hypocloritanlægget indgår en elektrokemisk celle opbygget af parallelle metalplader, elektroder (Katoder og Anoder), mellem disse plader tilføres en kontrolleret natriumkloridopløsning, NaCl (en saltopløsning på 20 - 30 gr/liter).

Der ledes en strøm til elektroderne, hvorved saltopløsningen sønderdeles (elektrolyseres) til bl.a. klorgas, brint og natriumhydroxid efter formelen for Anode, 2 Cl˜ > Cl2 + 2 e˜ og for Katode efter formlen,  2 H2O + 2 e˜ > 2 OH˜ + H2

Klorgassen reagerer, videre i den basiske vandopløsning til natriumhypoclorit.
Natriumhypoclorit 8 - 9 gr. Cl2 pr. liter
Natriumhydroxid ca. 0,0012 gr. pr. liter
Rest vand –og overskudssalt

Ved fremstilling af 1kg klor, Cl2 udvikles => 25 gr brint, H2
1gr H2  = 11,5 liter H2  - 1 kg fremstillet klor = 25 x 11,5 = 287,5 l H2
For opblanding til 1% kræves derfor et luftskifte på 29 m3  Luft/time/kg fremstillet klor Cl2

Den udviklede brint skal udskilles fra den producerede opløsning, endvidere kræver klorgassens reaktion til hypoclorit en hvis tid. Derfor er der indbygget en reaktionsbeholder, hvor brinten udskilles (udluftes) fra toppen, medens hypocloritopløsningen ledes fra bunden, direkte til inddoseringspunkt.

For at forhindre aflejring af kalk på elektroderne med risiko for kapacitetsforringelse i hypocloritfremstillingen og nedsat levetid på anodebelægningen, er det nødvendigt, at anvende afhærdet (blødt) vand til både saltopløsning- og  spædevandvand til cellen. Et blødgøringsanlæg med nødvendig ydelse, indgår derfor i conseptet.

Aggregatet arbejder med jævnstrøm fra en ensretter, strømmen er konstant, styrken bestemmes af den ønskede produktion -og afbrydes automatisk,  når reaktionsbeholder når max. volumen, ligesom den automatisk sluttes ved min. (mangel) i reaktionsbeholder.