Sitemap Udskriv Anbefal os  

 
 
 Stabil pH-værdi giver de bedste betingelser for klorens desinfektion.
Kontakt os
Jysk Svømmebads-Teknik A/S
Vennelystvej 1
DK-6880 Tarm
Danmark
Tel. +45 97 37 24 99
Fax +45 97 37 13 02
jst@jst.dk Forside / Produkter / Kemi kabinetter / Kabinetløsning pH/flok


Kabinetløsning pH/flok

Med doseringsanlæg indrettet i kabinet, hvor dosering foregår adskilt fra maskinrum eller andre lokaliteter.Systemet kræver ikke etablering af kemikalierum, da indretningen overholder krav som anført i DS477 pkt. 8. om opbevaring, håndtering og dosering med kemikalier under betryggende forhold –og er som sådan godkendt af Arbejdstilsynet.

Kabinettet er udført med bundkar uden afløb, tilslutning til transportkanistre med en ”lynkoblings”-forbindelse til pumpens sugeside, sikkerheds/overtryksventil med returløb tilbage til kanister, mekanisk udluftning gennem ventilator til det fri, forbindelser til bassinvandsdelstrømme og el.

Der opbevares en 30% saltsyre -eller 96% svovlsyreopløsning i originale transportkanistre (1 stk for hvert vandbehandlingsanlæg), hvorfra der doseres direkte til bassinvandsdelstrøm, kontinuerligt efter behov i følgende driftssituation:

”Efter filteranlæg på den cirkulerende hovedvandstrøm udtages en flow-overvåget delstrøm, monteret med særskilt pumpe for hvert vandbehandlingsanlæg for sig, og ledes således videre til doseringskabinet (rum), hvor indosering af syre foregår, efter signal fra doseringsautomatik til membrandoseringspumpe, der suger direkte fra transportkanister. Kemikaliet ledes videre frem gennem overtryks/sikkerhedsventil til doseringsbeholder på bassinvandsdelstrøm, og herfra direkte til hovedvandstrøm.Der kan således ikke ske sammenblanding af kemikalier under processen”.

Kabinettet er endvidere opbygget med 200 liters opsamlingskar i bunden, udtag for mekanisk, trykovervåget udluftning (indgår ikke i forbindelse med svovlsyre!), gennem en ventilator til det fri.
Vakuum over kanister og sugerør-system forhindres med en selvstændig udluftning til det fri, evt. overskud af kemikalie ved trykudligning, returneres til kanister, og signal fra automatik stopper og starter doseringen.

I tilfælde af:

Måle/elektrodefejl på doseringsautomatik, registreres forbrug over doseringspumpe, overskrides dette, stopper doseringen, hvorefter genstart skal foretages manuelt.

Svigtende ventilation, trykvagt på udluftning udløser en akustisk alarm

Flow-svigt, delstrømspumpefejl/udfald, stopper doseringen.

Kemikaliemangel, stopper doseringen (vandcirkulation fortsætter).

Strømafbrydelse, stopper doseringen.

Overtryk, udløser sikkerhedsventil og kemikalie returneres til kanister

Ved evt. lækage, opsamles kemikalie i bundkar, hvor en føler udløser alarm.

Systemet efterlader således ikke problemstillinger omkring:

Påfyldningsstuds- og rørsystem (ingen risiko for spild og sammenblanding af kemikalier).

Kemikalielager- og rørforbindelser (der håndteres 30 liter ad gangen, og ingen klorlager).

Lager eller dagtanke (kun originale transportkanistre).

Kemikalie-transportrør og/eller slanger (ingen udenfor kabinet).

Transporpumper (kanistre ombyttes ved lynkobling).

NB.: Conseptet kan også etableres i eksisterende, godkendte kemikalierum!