Sitemap Udskriv Anbefal os  

 
 
 Captura er 100% fuldautomatisk !
Kontakt os
Jysk Svømmebads-Teknik A/S
Vennelystvej 1
DK-6880 Tarm
Danmark
Tel. +45 97 37 24 99
Fax +45 97 37 13 02
jst@jst.dk Forside / Produkter / Kemi kabinetter / Kabinetløsning CL


Kabinetløsning CL

Med elektrolyseanlæg indrettet i kabinet hvor håndtering og dosering foregår adskilt fra maskinrum eller andre lokaliteter.Systemet kræver ikke etablering af kemikalierum, da indretningen overholder krav som anført i DS477 pkt. 8. om opbevaring, håndtering og dosering med kemikalier under betryggende forhold –og er som sådan godkendt af Arbejdstilsynet.

Kabinettet er udført med bundkar uden afløb, tilsluttet mekanisk udluftning med ventilator til det fri, tilgange for råvand, bassinvandsdelstrømme og el.

I et lukket kredsløb fremstilles således en 1% kloropløsning, som doseres direkte til en bassinvands delstrøm, kontinuerligt efter behov i følgende driftssituation:

”Efter filteranlæg på den cirkulerende hovedvandstrøm udtages en flow-overvåget delstrøm, monteret med en særskilt pumpe for hvert vandbehandlingsanlæg for sig, og ledes således videre til klorelektrolyseanlæg i doseringskabinet (rum), hvor indosering af klor foregår efter signal fra doseringsautomatik til magnetventil eller elektronisk reguleret pumpe på ejektor-anlæg, samme signal starter/stopper klorproduktionen. Den kontinuerligt fremstillede klor ”suges”, ved hjælp af ejektor-pumpen, direkte ind i bassinvandsdelstrømmen og herfra videre til hovedvandstrømmen.
Der kan således ikke ske sammenblanding af kemikalier under processen”.

Kabinettet er endvidere opbygget med et 100 liters opsamlingskar i bunden, et udtag for mekanisk, trykovervåget udluftning, gennem ventilator til det fri, et selvstændigt udluftningsrør hvor igennem den frigjorte brint kontinuerligt ledes til det fri.

I tilfælde af:

Måle/elektrodefejl på doseringsautomatik, registreres forbrug over ejektor, overskrides dette, stopper produktionen, hvorefter genstart skal foretages manuelt (aldrig overdosering).

Svigtende ventilation, trykvagt på udluftning udløser en akustisk alarm.

Flow-svigt, delstrømspumpefejl/udfald, stopper produktion, og dermed dosering.

Afbrudt tilførsel af vand og/eller saltopløsning, stopper produktion, og dermed dosering.

Strømafbrydelse, stopper produktion, og dermed dosering.

Ved evt. lækage, opsamles klor i bundkar, hvor en føler udløser alarm, stopper produktion, og dosering 

Systemet efterlader således ikke problemstillinger omkring:

Påfyldningsstuds- og rørsystem (ingen risiko for spild og sammenblanding af kemikalier).

Kemikalielager- og rørforbindelser (der oplagres og håndteres ingen klor).

Lager eller dagtanke (ingen risiko for udslip).

Kemikalie-transportrør og/eller slanger (ingen kemikalieudslip ved brud, ingen kemikalier under tryk).

Transport- eller doseringspumper (indgår ikke i dette system, der doseres direkte, efter behov).

NB.: Conseptet kan også etableres i eksisterende, godkendte kemikalierum!