Sitemap Udskriv Anbefal os  

 
 
 Jysk Svømmebads-Teknik A/S købte i 2000 firmaet N².
Kontakt os
Jysk Svømmebads-Teknik A/S
Vennelystvej 1
DK-6880 Tarm
Danmark
Tel. +45 97 37 24 99
Fax +45 97 37 13 02
jst@jst.dk Forside / Captura Danmark


Captura

Velkommen til fremtiden !

 

  


Filtersystemet til offentlige svømmebassiner


Captura
® kommer fra latin og kan oversættes med "værditilvækst". Navnet er ikke valgt tilfældigt. Romerne kunne via deres aquadukter transportere vand over lange afstande uden at tilføre energi udefra. Det er noget, vi i dag har svært ved at forestille os. Vi monterer hellere en ekstra pumpe og skænker ikke de miljømæssige eller økonomiske konsekvenser en tanke. Dette gav os idéen til at udvikle Captura®, der er et helt nyt filtersystem.

 

Captura® spilder hverken strøm eller vand

Captura® filtersystemet renser vandet i offentlige svømmebassiner og har følgende fordele:

 

-       ingen sammenklumpning af filtermaterialet, hvilket giver optimal filtrering

-       effektiv og kort skylletid, der opnås i kraft af en fremragende skylleproces

-       ca. 20-30% lavere energibehov end ved anvendelse af tryksandfiltre

-       ca. 40-60 % mindre pladsbehov end ved anvendelse af tryksandfiltre

-       ca. 30-50 % mindre skyllevandsbehov end ved anvendelse af tryksandfiltre

-       minimal vedligeholdelse, da systemet er 100 % fuldautomatisk

 

 

Anlæggets ydelse og mål

Filtreringskapacitet

Højde

Dybde

Bredde

30 m3/t

2,30

2,29

1,28

60 m3/t

2,30

2,32

1,84

90 m3/t

2,30

2,32

3,10

120 m3/t

2,30

2,32

3,54

150 m3/t

2,30

2,32

4,90

180 m3/t

2,30

2,32

5,44

210 m3/t

2,30

2,32

6,70

240 m3/t

2,30

2,32

7,24

270 m3/t

2,30

2,32

7,56

300 m3/t

2,30

2,32

8,72

330 m3/t

2,30

2,32

9,40

360 m3/t

2,30

2,32

10,08

 

Alle anlægsstørrelser kan kombineres med hinanden, og efter behov udvides ved at forbinde anlæggene parallelt.


Optimal Vandbehandling

Ved rensning af badevand med et Captura® filteranlæg bliver vandhygiejnen optimal. Jo bedre filtret fungerer, desto mindre risiko udsættes badegæsten for. Men det er også meget vigtigt at nedsætte vand- og energiforbruget mest muligt.

 

Normalt er standardværdierne for tryksandfiltre:

 

Energibehov

70-90

W/m3

Cirkulerendevandmængde

Pladsbehov

1,4-1,9

m²/m3

Cirkulerendevandmængde

Skyllebehov

6-8

m3/m2

Filterareal

Filterhøjde

3,5-4,5

m

 

 

Til sammenligning er Captura®s værdier:

 

Energibehov

40-60

W/m3

Cirkulerendevandmængde

Pladsbehov

0,7-0,9

m3/m3

Cirkulerendevandmængde

Skyllebehov

3,25

m3/m2

Filterareal

Filterhøjde

2,30

m

 

 

Nyskabelse

Captura® blev udviklet på basis af de samme tekniske principper og nødvendige udstyrsfunktioner, som anvendes i almindelige tryksandfiltre. Det nye filtersystems flow forhold er dog blevet markant forbedrede, hvilket også gælder for filterevnen og dermed vandkvaliteten.

 

På grund af Captura®s kompakte modulopbygning skal døråbningen til teknikrummet blot være på 0,9 x 2,0 m uanset filtrets kapacitet - et vigtigt argument, hvis man overvejer at renovere sit eksisterende anlæg.

 

Derfor spares der så meget energi med Captura?

Fordi eksisterende højdeforskelle i teknikrummet og rørføringen til de frekvensstyrede cirkulationspumper kan udnyttes fuldt ud. Der skal ikke oparbejdes et tryktab for at skabe cirkulation.

 

Det markant mindre pladsbehov skyldes først og fremmest den pladsbesparende firkantede form, samtidig med at det giver mulighed for at kunne gennemføre en filterskylning på en meget lille flade på blot 1,0 el. 1,5 el. 2,0 el. 3,0 m2.

 

  

Captura® er et filtersystem til behandling af badevandet i offentlige svømmebassiner.